Hướng dẫn trồng trầm rồng đỏ trong chậu

Trồng trầm rồng đỏ không khó trồng cũng như các loại lan khác. Quan trọng là thời điểm trồng. Nên trồng từ tháng 3 đến thánh 5 khi mầm mới nhú.

Hướng dẫn trồng trầm rồng đỏ trong chậu - ảnh 1

Sau khi cắt Kie từ thân mẹ hay là sau khi mua về cây đã nhú mầm nhưng chưa ra rễ thì tiến hành trồng. Sau khi cây đã ra rễ nhiều hay là mầm đã cao thì trồng sẽ bị hư bộ rễ và cây kém phát triển.

Giá thể trồng tốt nhất đối với trầm rồng đỏ đó là vỏ thông.

Sau khi cắt hay sau khi mua về nên ngâm kích rễ với chế phẩm Hùng Nguyễn + N3M khoảng 30p.

Hướng dẫn trồng trầm rồng đỏ trong chậu - ảnh 2

Dùng 1 cây kẻm đóng vào 1 miếng vỏ thông to.

Hướng dẫn trồng trầm rồng đỏ trong chậu - ảnh 3

Để rêu phía gốc (nếu có) và cột cố định lan vào đoạn kẽm. Không để lay nếu lay khi tưới cây ra rễ sẽ khó bám rễ vào giá thể.

Khi trồng không nên phủ phần gốc nên để phần gốc cao sẽ thoáng mau ra rể.

Cho chất trồng vào chậu và đặt cây vào.

Hướng dẫn trồng trầm rồng đỏ trong chậu - ảnh 4

Nhét cố định miếng vỏ thông làm đế và không nên để sâu nên để ngang bằng thành chậu.

Sau khi trồng nên để trong mát và phun kích rể với chế phẩm hùng nguyễn và N3M.

Hướng dẫn trồng trầm rồng đỏ trong chậu - ảnh 5

Sau khi cây đã ra bộ rễ tiến hành phun phân bón lá NPK 30-10-10 cách 7 ngày lần để cây phát triển. Và có thể bổ sung thêm phân tan chậm chuyên dụng bón gốc.

Sau khi cây đã cao và bộ rễ ổn định nên để ở 80% nắng. Ngày tưới nước 2 lần vào mùa khô và 1 lần vào mua mưa nếu có mưa không tưới.

Sau khi qua mùa mưa đến mùa nghỉ cây bắt đầu đứng ngọn và rụng lá nên hạn chế tưới nước và phun phân mùa này.

Sau khi kết thúc mùa nghỉ cây ra hoa.

Tin tài trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *